List of Parishioners – Block 3

Sr no. Name
1 CHRISHTOPHER TAURO
2 JAMES A
3 POLICARP D’SOUZA
4 RAVI PRAKASH
5 ASHOK MARTIN XAVIER & DIVYA ASHOK
6 STEPHEN MANVEL REBELLO
7 PANDU
8 SHINU GEORGE (Mitra)
9 ANTHONY STEPHEN & SUNITHA ANTHONY
10 A SEBASTIAN &SANDRA SEBASTIAN
11 PRADEEP S P & MARIA STEFFI ROYAN
12 BIJU MON R B & DAYANA D
13 C SAHAYA MARY
14 JOHN CHRISTY A & ROOPA R
15 SHIJO GEORGE & DOLPHIN VERONICA
16 S D DANIEL & REGINA MARY A
17 VIOLET DIAS
18 LAET YESU RAJAN T & MARTHA METILDA
19 PRAVEEN D’SOUZA & NANCY REENA MENGS
20 P RAJA SEKHAR & P PRADEEPA
21 PRADEEP NAIK & PRIYANAKA NAIK
22 PETER PRABHU & KAVYA CAROLINE
23 DASS & RAKILMARY
24 DR GNANA PRAKASH